o autorovi

sk

Ondrej Piják sa narodil v Žiline v roku 1982. Školu navštevoval až do 28 roku života, vyštudoval stavebnú fakultu STU a získal titul PhD., zameranie architektúra/urbanizmus. Maľoval od malička. 8 rokov navštevoval ľudovú školu umenia v Žiline. Od nástupu na strednú školu do konca vysokej nemaľoval, ale potom sa k maľbe zase vrátil. Maľuje svoj pohľad na svet okolo seba. Je dlhoročným členom slovenskej reprezentácie v orientačnom behu. Tvorí aj hry pre deti a dospelých, prevádzkuje escape room Pezinku. 

 

en

Ondrej Piják was born in Žilina in 1982. He attended school until the age of 28 when he graduated from the Faculty of Civil Engineering at the Slovak Technical University in Bratislava and received PhD degree, specialisation architecture/urbanism. He has painted since childhood. He attended Elementary Art School in Žilina. During his studies at secondary school and at University he did not paint, but then he returned to painting. He is painting his view of the world around him. He is a longtime member of the Slovak national team in orienteering. He creates also games for children and adults and he operates escape room in Pezinok.